www.skalnicky.cz Zpět na úvodní stránku
 
Výstavy a akce
Zajímavé rostliny
Pro
začátečníky
Skalky pro inspiraci
Bude Vás zajímat...
Ze světa hor
Adresy pěstitelů
Informace o klubech

Zajímavá nová knížka pro ty, kteří chtějí stavět, či si obnovit skalku

ČESKÉ SKALKY
Titulka knihy Na našem knižním trhu se jen zřídka kdy objeví kniha pro skalničkáře, která by byla nová svojí podstatou i obsahem. Jednou z takových, byť ne úplně, byla kniha od Petra Hanzelky "Skalničky v moderní zahradě" (Grada Publishing, 2007), věnovaná především nově zaváděným druhům rostlin pro skalky. Rostlinám nově introdukovaným v posledních přibližně deseti letech, ale i druhům osvědčeným, které se zvolna nově zabydlují v našich zahradách. Stavbě skalek je zde sice věnována kapitola, hezky nazvaná Skalka jako náhradní domov skalniček. Příliš podrobně se však tomuto dost důležitému tématu nevěnuje.

Do jisté míry převratnou knihou, která se tématu stavby skalek ve zcela novém pohledu zabývá, je titul "SKALKY a jejich stavba", (AGEM, 1992). Přes všechny tehdejší vydavatelské obtíže, ji s nadšením napsali zkušení autoři, Vojtěch Holubec a Ota Vlasák; sami vlastnící nádherné skalky vytvořené vlastníma rukama. Kniha, byť velmi monotématická, se po dlouhé době zabývá stavbou skalek v zahradě v současném pojetí a ne v pojetí prvorepublikovém, které od sebe opisovali v posledních padesáti letech jeden autor za druhým.

Nová kniha "ČESKÉ SKALKY", tedy spíše brožura o 64 stranách, kterou vám chci představit, navazuje na předchozí titul. A to je dobře, byť někteří rýpalové tvrdí, že vrstevnaté skalky nejsou všelék. Autorem knížky je Zdeněk Zvolánek, kterému do úvodu připsali své poznámky právě Vojtěch Holubec a Ota Vlasák. Kniha se podrobně zabývá stavbou vrstevnatých skalek v souvislosti se soudobými poznatky pěstování běžných, ale především nových náročnějších skalniček. Publikace je v současné době nejucelenějším návodem, jak si postavit moderním způsobem skalku.

Je kuriozitou, že zkušený skalničkář a dobře, zajímavě píšící Zdeněk Zvolánek, vydal knihu prvně nejdříve v zahraničí, v anglickém jazyce, neboť skalničkářský svět se velmi zajímal o toto téma - o nový styl stavby českých skalek - ve světě neznámý a nepoužívaný. Zpět do češtiny musela knihu přeložit Ing. Jaromíra Zderadičková, což je také nezvyklé.
Dnes vrstevnatých skalek podle českého stylu ve světě přibývá, o čemž píše a fotografiemi dokládá i tato knížka.

Teprve když Klub skalničkářů Praha dal dohromady finance, mohl knížku ČESKÉ SKALKY vydat, byť jen v malém nákladu. Tomu bohužel odpovídá i cena (Kč 130,-). Brožura však za tyto peníze stojí. Vždyť obsahuje nejen popis způsobu stavby skalky, ale mnoho zajímavých úvah, až jakoby filozofických myšlenek skalničkáře, které v odborných příručkách zcela chybí.
Je tištěna na velmi kvalitním papíře s velmi dobrou kvalitou tisku. Barevná obálka s krásným hořcem Gentiana angustifolia ´Karlík´ i řada pěkných barevných fotografií uvnitř, z ní dělá i hezkou publikaci.

Kniha obsahuje pojednání jak je tomu ve spárách přírodních a o principu pěstování rostlin ve spárách umělých. Dočtete se tu o výhodách i nevýhodách spárové skalky, o geologii a zásadách stavby. Nechybí pojednání o kamenech vhodných i méně vhodných, a to nejen v souvislosti se skalkou, ale i se zahradní architekturou, vycházející z krajinotvorby.
Samostatnou kapitolou je popis a princip stavby skalního výchozu v zahradě tak, aby nepůsobil násilně a plnil při tom svoji funkci.
Na to navazuje použití zcela nekonvenční směsi "zeminy" do spár a popis způsobu osazování takové skalky a následné údržby.
Foto skalky V. Holubce z knihy
V druhé části je uveden seznam rostlin vhodných do vrstevnaté skalky, jejich stručný popis pěstování a další kultivace. Zajímavá je kapitola věnovaná selekci vhodných rostlin. Ne vždy totiž malinká rostlinka, získaná od pěstitele, zůstane malinkou a naopak malinká zůstane malinká. Když toto skalničkář neví, dělá mnoho chyb. To bohužel souvisí i s širší informovaností v tomto oboru v naší republice. Je velká škoda, že mnoho kvalitních výpěstků zahyne u neinformovaných skalničkářů. I na to chce kniha stručně odpovědět.

Jak bylo již v úvodu řečeno, někteří rýpalové mají ke knížce výhrady, ale myslím si, že jsou ne zcela opodstatněné. Ba naopak, tito rýpalové žijí neustále ve starém klišé, starého pojetí stavby skalek. Publikace je v současné době nejucelenějším návodem, jak si postavit moderním způsobem skalku. Sám za sebe brožuru doporučuji nejen začínajícím, ale i zkušeným skalničkářům u nás. Obě skupiny si v ní najdou "to své".
Kniha rozhodně patří do knihovničky každého skalničkáře, který to se svým koníčkem myslí vážně. Vážně, ale i nevážně, byla pojata i autorem, který zdánlivě jen suchý odborný text doplňuje svými filozofickými či vtipnými poznámkami.
Svědčí o tom i citát z kapitoly o přípravě potřeb ke stavbě skalky, kde autor vtipně neopomenul uvést ochranné pomůcky:
 • Brýle na ochranu očí před zasažením kameny.
 • Nákoleníky na dlouhotrvající klečení.
 • Silné rukavice.
 • Studené pivo pro rozpálené pracovníky.
 • Horký rum pro zmrzlé pracovníky.
 • Minimálně jednoho pomocníka, přednostně silnějšího než jste vy, ale ne tak chytrého, jako jste vy, takže můžete vést tým.
 • K tomu netřeba komentáře, že?
  A ještě si na závěr nemohu odpustit citovat jednu větu z uvedené publikace:
  Skalky s kameny, které nejsou sestaveny do jednolitého celku, jsou povedenou či spíše otřesnou dekorací rostlin v nich vysázených. Takovými skalkami se tato příručka nezabývá.

  Nad knihou se zamýšlel MARTIN PILNÝ


  A ještě to důležité, co vás asi bude zajímat především:
  Zájemci o publikaci si o ni mohou napsat na adresu
  Klub skalničkářů Praha, Maříkova 5, 162 00 Praha 6, nejlépe a nejrychleji to lze však objednat e-mailem na: ivcanovakova@seznam.cz nebo na telefonním čísle 606 369 172.
  Cena brožury (68 stran na křídovém papíře) je Kč 130,- plus poštovné 18 Kč (obyčejně) či 37 Kč (doporučeně). Poštovné je stejné do tří objednaných kusů zároveň. Takže se vyplatí, když si ji objedná více přátel skalničkářů najednou. Bližší podmínky zaslání publikace také najdete na stránce webu Klubu skalničkářů Praha.
  Kniha je také prodávána na všech veřejných skalničkářských akcích, především pak na pražských výstavách skalniček.

  Reprodukce jedné dvoustránky na ukázku (omluvte prosím kvalitu reprodukcí z knihy)


  Obsah a design: © Martin Pilný
  24687