www.skalnicky.cz Zpět na úvodní stránku
 
Výstavy a akce
Zajímavé rostliny
Pro
začátečníky
Skalky pro inspiraci
Bude Vás zajímat...
Ze světa hor
Adresy pěstitelů
Informace o klubech

Kniha, kterou stojí za to Vám představit:

FLORA ALPINA

David Aeschimann et al. (2004): Flora alpina
Haupt Verlag Bern, Stuttgart, Wien.
ISBN: 3-258-06600-0 = německá mutace
ISBN 2-7011-3899-X = francouzská mutace
ISBN 8808-07159-6 = italská mutace
Cena: 286 CHF; 190 Euro

V loňském roce vydalo nakladatelství Haupt ve švýcarském Bernu velmi zajímavou fotografickou publikaci o květeně Alp. Toto rozsáhlé třísvazkové dílo vyšlo ve třech jazykových mutacích - německy, francouzsky a italsky - ve třech dílech. Co je na knize velmi cenné, je její odbornost pro odborníky a krása i názornost pro laiky. Je tedy vhodná jak pro specialisty, tak amatéry.

Autory jsou David Aeschimann, současný konzervátor na Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Geneve a vyučující floristiku na universitě v Genfu. Dále Konrad Lauber, vyučující na lékařské fakultě university v Bernu, zodpovědný za obrazovou část knihy. Další ze čtveřice je Daniel Martin Moser, zabývající se mapováním švýcarské flory a konečně Jean-Paul Theurillat, který se zabývá biogeografií na universitě v Genfu.

Vydaná publikace je v současné době zřejmě nejucelenějším obrazovým dílem, které pojednává o květeně celé oblasti evropských Alp, od nížiny až po nivální stupeň, od západních Přímořských Alp, po východní a jižní rakouské Alpy, od severu na jih, včetně Dolomit, Karavanek, Julských, Kamnických a Savinských Alp.

První a druhý díl obsahuje obrovské množství fotografií! Je zde celkem 5 933 barevných fotografií živých rostlin v jejich přirozeném prostředí (z toho 73 snímků herbářových položek). Toto množství převážně velmi kvalitních snímků představuje 4491 taxonů vyšších rostlin, z toho 105 kapraďorostů, 26 nahosemenných, 3 476 dvouděložných a 884 jednoděložných rostlin. Rostliny jsou řazeny systematicky.

Kniha je členěna tak, že levá strana přináší podrobnější informace vždy o čtyřech taxonech, které jsou pak na fotografii zobrazeny v jednotlivých kvadrantech na straně pravé (ukázku jedné dvoustrany vám přinášíme v závěru této recenze). Fotografie jsou povětšinou výstižné, perfektní. Často jsou zobrazeny i dva nebo tři snímky jednoho taxonu, zejména detaily nutné pro určení. Informace v levé části zahrnují název čeledi, celý latinský název vč. autorů a literatury, kde byl název publikován, následuje basionymum a synonyma s číslem flóry, odkud byla převzata a dále jména rostliny v němčině, francouzštině, italštině, slovinštině a angličtině, pokud jsou v těchto jazycích známa. Latinské názvy jsou průběžně číslovány. Pak následuje zkratka vytrvalosti (letnička, dvouletka, rostlina vytrvalá, keř nebo strom) a životní formy (Therophyt, Hydrophyt, Chamaephyt, Geophyt atd.), výška nebo šířka rostliny v cm (m) s určením jejího charakteru (bylina, listnatý keř či strom, jehličnan, kapradina apod.), výška nebo průměr květu a jeho pohlaví (samčí, samičí) a velikost květenství, doba kvetení, chorologické údaje, stručná mapka výskytu dle regionů, kódy biotopů, stručné geobotanické zařazení, zkratka celkového rozšíření, preferovaný substrát, jeho vlhkost, úživnost ve vztahu k N a stupeň kyselosti a nakonec zkratka výškového rozšíření dané rostliny.

Ke klasifikaci rostlin nutno dodat, že vychází z širšího pojetí rodů, což v některých případech neodpovídá našim zvyklostem (například: Asplenium × Ceterach, Asplenium × Phyllitis, Ranunculus × Ficaria, Ranunculus × Batrachium, Silene × Viscaria, Silene × Melandrium, Polygonum × Persicaria × Bistorta, Vaccinium × Oxycoccus, Gentiana × Gentianella, atd.).

Třetí díl knihy je textový a představuje tabulku čeledí a rodů uváděných rostlin, dále pak abecední přehled endemických taxonů, rejstřík latinských, německých, francouzských, italských, slovinských a anglických názvů, systém rostlinné sociologie, přehled literatury a seznam zdrojů obrázků.

Kniha, která vyšla na kvalitním papíru s pevnou vazbou a vlhkosti odolnými deskami není sice určovacím klíčem, obsahuje však mnoho užitečných informací o rostlinách Alp a pomocí kvalitních fotografií lze mnoho rostlin identifikovat. Skalničkáři zde najdou zejména hodně údajů pro pěstování uvedených rostlin.

Knihu je možné, mimo přímý osobní dovoz ze zahraničí, rovněž objednat v ČR, a to u některé společnosti dovážející zahraniční literaturu (např.Megabooks International Praha 10), nebo pomocí internetu ze zahraničí (platba kreditní kartou). Možností je více a jedinou závadou může být poměrně vysoká cena. Za tu kvalitu to však stojí.

Připravil ing. Jaromír Dvořák, foto Martin Pilný

Ukázka jedné dvoustránky:


© 2000 - 2005 . Obsah a design:Martin Pilný
17312