www.skalnicky.cz Zpět na úvodní stránku
 
Výstavy a akce
Zajímavé rostliny
Pro
začátečníky
Skalky pro inspiraci
Bude Vás zajímat...
Ze světa hor
Adresy pěstitelů
Informace o klubech

Právní ochrana stránek www.skalnicky.cz


Vše, co je uvedeno a zveřejněno na těchto webových stránkách (www.skalnicky.cz), je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb , ve znění pozdějších předpisů, a to v plném rozsahu, jako zákonem chráněné autorské dílo i jako autorské dílo souborné, s veškerými autorskými právy. Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě. Obsah je určen jen k osobnímu využití tj. ke studiu, informaci nebo k náhledu. Bez souhlasu editora stránek www.skalnicky.cz , nemá nikdo právo s obsahem dále nakládat, tj. kopírovat pro další používání, pozměňovat či jinak upravovat, přenášet na jiné web stránky, použít k další publikační nebo veřejné činnosti atp.
V případě citace v jiném díle, jste povinni uvést zdroj a autora informací, a to především uvést, že citace je z web stránek www.skalnicky.cz, a to způsobem:
Převzato z http://www.skalnicky.cz/.
Chráněny autorskými právy jsou jak textové údaje, tak veškeré fotografie, kresby, loga, grafické uspořádání atd. Zneužití materiálů ze stránek www.skalnicky.cz bude posuzováno podle platných českých zákonů.
Kontakt na redakci stránek:
skalnicky@centrum.cz případně
m.pilny@centrum.cz
nebo tel.: +420 603 314 292

Od nás pro Vás

Vážení přátelé,těší mne, že máte zájem o skalničky a vše co s nimi souvisí a otevřeli jste tento web. V roce 2000 byl založen jako první v České republice, určený pro skalničkáře, pro něž v té době nebylo na internetu vůbec nic (!) mimo zahraničních webů. To byl důvod k tomu, aby vznikl i u nás. Od té doby přibylo mnoho dalších českých webů s podobnou tématikou, včetně webů našich Klubů skalničkářů. Je to dobře.
Web www.skalničky mi pomohl založit programátor Ing. Juraj Boldiš a já pak jako samouk se snažím v jeho práci pokračovat. I nadále, dokud to půjde, dělám tyto stránky jako nekomerční, osvětové a hlavním cílem je zařazovat zcela seriózní, odbornými fakty a zkušenostmi podložené informace pro české i slovenské pěstitele, zahrádkáře, botaniky, ale i milovníky hor a horských rostlin. Mojí snahou je, aby obsahem těchto internetových stránek byly nejen skalničky, ale veškeré zajímavosti a informace k tomu návazné.

Prosím, omluvte, že stránky nemohou obsahovat vše, co byste hledali. Téma o skalničkách a rostlinách do skalky je tak neuvěřitelně široké, že obsáhnout je beze zbytku, toť nemožné. Přesto stránky jsou a budou v neustálém vývoji a přípravě. Jsou zpracovávány autory dobrovolně, ve volném čase, bez nároku na honorář. Máte-li chuť , i vy můžete přispět svojí troškou do mlýna. Stránky zpracovávám tak trochu jako nekončící internetový časopis, kdykoliv a komukoliv přístupný. Navíc k dosavadním informacím se snažím připojovat nové a nové, a ty stávající ponechávat tak, abyste se k nim mohli vracet nebo noví uživatelé internetové sítě je nalezli tak jako vy, věrní čtenáři, před časem. Výjimku tvoří kalendáře akcí a adresáře. Tyto stránky jsou průběžně novelizovány.
Budu vděčný za Vaše náměty a otázky, které posílejte na E-mail:
skalnicky@centrum.cz

Zájemci o prezentaci svých akcí, prodejci rostlin či semen a dalších potřeb pro zahrádkáře se můžete přihlásit na téže adrese. Lze Vás představit na stránkách pro skalničkáře.


Martin Pilný

Je slušností, abych se představil:
Jmenuji se Martin Pilný. Třicet let jsem byl odborným píšícím redaktorem v oblasti vědy, přírody a techniky v redakci ABC, později jsem byl šéfredaktorem v časopise Chatař a chalupář. Mým velkým koníčkem je fotografování horské květeny, hor a přes 40 let se zabývám pěstováním skalniček z celého světa. Dlouhá léta jsem skalničkařil na poměrně malé skalce na malé zahradě v Praze, odkud jsem se nedávno odstěhoval coby důchodce na venkov. Zde jsem si na podzim roku 2010 postavil za pomoci kamaráda větší spárovou skalku a suťoviště se stovkami druhů skalniček. Spolu se ženou jsme také vytvořili malou hajní partii a vřesoviště, aby bylo kam sázet rostliny, kterým by se ve skalce nelíbilo, ale které se líbí nám. Hlavní skalku stále dotvářím, aby mi vznikala vhodná stanoviště pro neustálé přírůstky do naší sbírky skalniček.
O skalničkách vím rozhodně více než o programování webových stránek. Počítače jsou pro mne jen geniální pracovní nástroje, nic víc. Přesto se stále učím je zvládat i například v podobě samostatné přípravy těchto web stránek, nyní již téměř bez pomoci programátora. Tak se na mne nezlobte, najdete-li nedostatky webu.Je dělán 14 let starým systémem a předělávat jej na současný je pro mne nad síly a čas.

Pokud mi napíšete své názory, budu rád. Nic není nikdy úplně dokonalé, takže je stále co zlepšovat, aby se Vám stránky o skalničkách líbily. Mějte jen prosím trpělivost, že občas na delší dobu na stránkách není nic nového. Je to obvykle přes hlavní sezónu v zahradě. Přes zimu, pokud mi dovolí zdraví a oči, se pak snažím vždy dohnat to, co jsem během roku kvůli práci na zahradě zanedbával na webu o skalničkách. Děkuji.


© 2000 - 2012. Obsah a design:Martin Pilný
34220