www.skalnicky.cz Zpět na úvodní stránku
 
Výstavy a akce
Zajímavé rostliny
Pro
začátečníky
Skalky pro inspiraci
Bude Vás zajímat...
Ze světa hor
Adresy pěstitelů
Informace o klubech

Adonis - Klub skalničkářů Ostrava

Náš klub pěstitelů skalniček byl založen skupinou nadšenců v roce 1974 a patří mezi nejstarší v České republice

 

Náš klub pěstitelů skalniček byl založen skupinou nadšenců v roce 1974 a patří mezi nejstarší v České republice.

Během své existence klub založil vlastní skalku, pořádal výstavy, přednášky, zájezdy a několikrát také měnil své působiště.Velké stěhování jsme zažili v roce 2004, kdy jsme byli nuceni přemístit nejen místo našich schůzek, ale i celou skalku. Poslední stěhování jsme zažili na konci roku 2012.

Naše nové sídlo je nyní ve Středisku přírodovědců v ulici Čkalovova č.10/1881 v Ostravě-Porubě.V krásném, velkém sále se konají i naše přednášky a schůzky, a to vždy první pátek v měsíci od 16 do 18 hodin a rádi zde přivítáme hosty i každého nového člena, kterého mezi sebe přijmeme rádi. Informace na: www.skalnickyostrava.netstranky.cz

 

Hlavní činnost klubu:

 

Přednášky – schůzky s přednáškami a promítáním se konají v období od října do května, každý první pátek v měsíci, od 16 do 18 hodin ve Středisku přírodovědců v ulici Čkalovova č.10/1881 v Ostravě-Porubě.
Témata přednášek jsou zaměřena na ukázky skalek pěstitelů z ČR i jiných zemí, na rady k pěstování a množení rostlin, cestopisy z celého světa. Přednášky bývají doplněny promítáním fotografií. Přednášek se mohou zúčastnit i nečlenové. POZOR, schůzky nejsou v průběhu letních prázdnin - v červenci a srpnu.

 

Zájezdy – klub pořádá každým rokem zájezdy na skalky známých pěstitelů v ČR, do Polska i na Slovensko, a nejen tam. Zájemci se mohou informovat u jednatele nebo předsedy klubu (viz níže). Při zájezdech na skalky a do sbírek pěstitelů bývá možný i nákup nových rostlin.

Někteří naši členové každoročně vyjíždějí i do vzdálených pohoří a vždy přibírají i další členy klubu do skupin, pokud mají zájem.

 

Výstavy – klub Adonis pořádá každoročně výstavy (viz přehled na stránce Výstavy), nyní nově ve Středisku přírodovědců v ulici Čkalovova č.10/1881 v Ostravě-Porubě Na všech výstavách mají návštěvníci možnost spatřit plno zajímavých, málo známých rostlin, poučit se o jejich pěstování a mnoho si jich také zakoupit. Členové klubu mají možnost se pochlubit svými pěstitelskými úspěchy, ale i prodat své přebytky a získat tak prostředky na provozování svého náročného koníčka. Ostravské výstavy jsou pověstné přijatelnými cenami za rostliny.

 

Členský roční příspěvek v klubu je 100 Kč. Z příspěvků jsou hrazeny náklady na různou činnost klubu, zvláště pak přednášky a výstavy. Aktuálně se o činnosti dovíte vždy na některé z přednášek.

 

Vedení klubu:

            Adresa klubu: ADONIS, Středisko přírodovědců, Čkalovova č.10/1881, Ostrava-Poruba (web střediska www.svc-korunka.cz)

            Předseda: Mgr. Milan Sembol, Opavská 1136, 708 00 OSTRAVA-Poruba

                             telefon: 775 942 148          e-mail: kembi@volny.cz

            Jednatel:  Vítězslav Lojkásek, Heleny Salichové 756/10, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou;
E-mail: vl51@seznam.cz

                            Aktuální informace z Klubu ADONIS v Ostravě získáte na webu: www.skalnickyostrava.netstranky.cz
Dear Foreigne friends.

 

Our Ostrava Alpine club ADONIS invites You to visit us!

During Your visit of Czech Republic You can visit our region – Northern Moravia and Ostrava City. We can prepare for You some visits of Alpinums and Gardens of our members. In April and Mai we have shows of plants (see above Výstavy) where You can see many attractive plants and buy them too.

Of course we can recommend You some next interesting places here- Arboretums, Botanic gardens, mountains, golf or horse coursies, castles or swimming in nature. Spend Your holiday in the middle of nice Alpinums Gardens, and Czech nature!!