www.skalnicky.cz Zpět na úvodní stránku
 
Výstavy a akce
Zajímavé rostliny
Pro
začátečníky
Skalky pro inspiraci
Bude Vás zajímat...
Ze světa hor
Adresy pěstitelů
Informace o klubech

Klub skalničkářů Praha

zapsaný spolek
Maříkova 5
162 00 Praha 6

Klub skalničkářů Praha, z.s., Soldanella, je dobrovolnou organizací pro všechny zájemce o skalničkaření z České republiky i ze zahraničí. Sdružuje významné pěstitele, odborníky a specialisty v oboru stejně, jako začátečníky, běžné zahrádkáře i laiky.

-- Pro své členy vydává a rozesílá čtyřikrát ročně časopis a zpravodaj „Skalničky" s odbornými články a barevnými fotografiemi na cca 40ti stranách. Součástí je příloha - informace o aktuálních aktivitách klubu. Tato služba je pro řádné platící členy zdarma.

-- Pořádá jednou ročně, v zimním období, výměnu semen, kde lze semena nejen obdržet ale především darovat k výměně. Dárci pak mají přednost výběru. Výměna semen je za manipulační poplatek 100,- korun a zájemci si mohou vybírat ze seznamu, který má až 1 500 položek.

-- Jedna z podstatných aktivit klubu je pořádání výstav skalniček a okrasných dřevin v Praze na Karlově náměstí v zahradách vedle Faustova domu. Jarní výstava bývá koncem března, Velká hlavní výstava v květnu a Podzimní výstava začátkem září. Na těchto výstavách přístupných široké veřejnosti je možné i zakoupit sazenice skalniček. Členové klubu zde mohou také svěřit do komisního prodeje své vlastní výpěstky a přebytky rostlin.

-- Klub pořádá také výlety do zahrad významných členů a do zajímavých zahradnických podniků v Čechách, méně pak na Moravě, s odjezdem vždy z Prahy. Zájezdy jsou obvykle jednodenní. Zahraniční zájezdy v počtu až dva za rok jsou směrovány jako exkurze do horských oblastí Evropy se zajímavou květenou.

-- V neposlední řadě činností klubu jsou přednášky. V přednáškovém sále se střídají odborné výklady i cestopisné přednášky o badatelských cestách za rostlinami do hor. Přednášky se v současné době konají obvykle v polovině měsíce, a to od října do dubna. Nyní jsou v Domě ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze 1 u Karlova mostu.

-- Tradičními se již stala odborná setkání skalničkářů České republiky. Jsou organizována pro členy klubů z ČR, SR i ze zahraničí. Je jim věnován jeden víkend v roce, zpravidla v říjnu.

-- Klub má výhradně pro členy vlastní odbornou knihovnu s množstvím zajímavých i unikátních titulů. Některé knihy lze půjčit domů, jiné jsou k dispozici jen ke studiu v klubovně.

Členský roční příspěvek je 400 Kč, členem může být i druhý člen rodiny za 20 Kč bez nároku na časopis. Pro studující do 25 let a důchodce nad 75 let věku je příspěvek snížen na 200 Kč. Člen ze Slovenska (vzhledem k poštovnému) platí 600 Kč. Členský roční příspěvek pro zájemce ze zahraničí je 35 EURO, další rodinný příslušník připlácí 5 EURO. Přihlášku do klubu lze zaslat na uvedenou adresu v Praze 6 a číslo účtu, na který je možné zaplatit členský příspěvek je: 169508379 /0800 u České spořitelny, Křenová 7, 162 00 Praha 6.

V případě Vašeho zájmu vypište přihlášku a odešlete na výše uvedenou adresu. V přihlášce prosíme uveďte:

Přihlašuji se
k členství v Klubu skalničkářů Praha, z.s., se sídlem v Praze 6, Maříkova 5, PSČ 162 00
Jméno, příjmení, příp. titul: ......
Adresa, telefon: .......... případně e-mail ......
Datum narození: .............. (vaše případná specializace ............. )
Datum............ podpis .............

Za pražský Klub skalničkářů Vás mezi nás zve předseda klubu


David Stádník


© 2000 - 2012. Obsah a design:Martin Pilný
21910